Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 17
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
LDG HCM
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Dương Trung Đức Lâm Đồng
Nguyễn Xuân Hưng Lâm Đồng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Đức Hồng Phúc TP Hồ Chí Minh
Trần Nguyễn Chi Tùng TP Hồ Chí Minh
Diễn biến