Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 18
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG BGI
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Phi Hùng Đà Nẵng
Nguyễn Vũ Hùng Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Giáp Hoàng Bách Bắc Giang
Phạm Văn Hải Bắc Giang
Diễn biến