Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 19
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM BNI
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Ảnh Gia Huy TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thiên Lộc TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Nam Khánh Bắc Ninh
Nghiêm Đức Anh Bắc Ninh
Diễn biến