Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nữ - Tứ Kết 2
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BGI BCA
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Nguyệt Quỳnh Bắc Giang
Trần Phương Thảo Bắc Giang
Tên vận động viên Đoàn
Đào Khánh Linh Công An Nhân Dân
Đỗ Thị Phương Mai Công An Nhân Dân
Diễn biến