Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nữ - Bán Kết 1
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TBH BGI
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Thị Phương Hồng Thái Bình
Phạm Thị Khánh Thái Bình
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Ngọc Lan Bắc Giang
Thân Vân Anh Bắc Giang
Diễn biến