Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nữ - Bán Kết 2
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BCA HCM
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Đào Khánh Linh Công An Nhân Dân
Đỗ Thị Phương Mai Công An Nhân Dân
Tên vận động viên Đoàn
Vũ Thị Anh Thư TP Hồ Chí Minh
Vũ Thị Trang TP Hồ Chí Minh
Diễn biến