Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nữ - Hà Nội vs Bình Dương
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Huyền Trang TP Hà Nội 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Lưu Hoàng Hạc Bình Dương 0
Diễn biến