Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nữ - Bình Dương vs Hải Phòng
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:30 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Huỳnh Tiểu Di Bình Dương 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Phương Anh Hải Phòng 0
Diễn biến