Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Canoeing Sự kiện: 500m C2 nam - Đấu loại - đợt 2
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 10:50 Địa điểm: Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Đoàn / Tên vận động viên Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Đà Nẵng 01:53.32 1
Trần Tường Duy
Ykhoer Niê
Hải Dương 01:54.99 2
Nguyễn Văn Viết
Vũ Đình Linh
Kiên Giang 01:56.06 3
Tiên Chanh Thi
Tiên Hải
TP Hà Nội 01:58.18 4
Lương Đức Chính
Nguyễn Trung Kiên
Bến Tre 02:06.71 5
Dư Quốc Nhã
Dư Vĩ Khang
Diễn biến