Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam nữ - Trận 2
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BCA LDG
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Lê Duy Nam Công An Nhân Dân
Phạm Ngọc Bích Công An Nhân Dân
Tên vận động viên Đoàn
Lương Nguyễn Khánh Ngọc Lâm Đồng
Nguyễn Xuân Hưng Lâm Đồng
Diễn biến