Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam nữ - Trận 3
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG TBH
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Phi Hùng Đà Nẵng
Trần Thị Trúc Chi Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Việt Việt Thái Bình
Phạm Thị Khánh Thái Bình
Diễn biến