Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam nữ - Trận 5
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
LDG HNO
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Vũ Ngọc Trân Lâm Đồng
Trần Đình Mạnh Lâm Đồng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Thảo Ly TP Hà Nội
Trần Ngọc Tuấn Anh TP Hà Nội
Diễn biến