Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam nữ - Trận 9
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HPG QTR
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Giang Hải Phòng
Phạm Trung Luân Hải Phòng
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Đào Anh Thư Quảng Trị
Vũ Mạnh Trung Quảng Trị
Diễn biến