Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam nữ - Trận 10
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG QTR
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Phi Hùng Đà Nẵng
Trần Thị Trúc Chi Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Trần Thị Linh Giang Quảng Trị
Trần Văn Trì Quảng Trị
Diễn biến