Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam nữ - Trận 13
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG LDG
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Phi Hùng Đà Nẵng
Nguyễn Thị Phương Hà Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Vũ Ngọc Trân Lâm Đồng
Trần Đình Mạnh Lâm Đồng
Diễn biến