Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam nữ - Trận 14
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BCA BGI
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Đào Khánh Linh Công An Nhân Dân
Nguyễn Tuấn Anh Công An Nhân Dân
Tên vận động viên Đoàn
Hà Thị Hương Giang Bắc Giang
Trần Quốc Khánh Bắc Giang
Diễn biến