Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ - Đồng đội đôi nam nữ trận 1 ván 7
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
CTH DNG
1   1
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Ngọc Trường Sơn Cần Thơ
Phạm Lê Thảo Nguyên Cần Thơ
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Cảnh Huấn Đà Nẵng
Nguyễn Thị Phương Thảo Đà Nẵng
Diễn biến