Ngày 18 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đơn nữ - Trận 21
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phan Diễm Quỳnh Bình Dương 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Thuỵ Thanh Trúc TP Hồ Chí Minh 0
Diễn biến