Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bắn cung Sự kiện: Cung 3 dây đôi nam nữ - Vong bán kết
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:00 Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH DLA
151   152
Tên vận động viên Đoàn
LÊ PHẠM NGỌC ANH Quảng Ninh
PHẠM NGỌC TÚ Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
LÊ THỊ NGỌC ÁNH  Đắk Lắk
THÁI HỒNG QUÂN  Đắk Lắk
Diễn biến