Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bắn cung Sự kiện: Cung 1 dây đôi nam nữ - Vòng loại trận 4
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:00 Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH HCM
1   6
Tên vận động viên Đoàn
NGUYỄN KHÁNH BĂNG Quảng Ninh
NGUYỄN QUANG HUY Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
NGUYỄN NGỌC THỤY VY TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THANH BÌNH TP Hồ Chí Minh
Diễn biến