Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Vật Sự kiện: Vật tự do 70kg nam - Bán kết
Giờ bắt đầu: 05/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đoàn Nam Đế Long An
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Thế Vương Bắc Ninh
Diễn biến