Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Vovinam Sự kiện: Trên 65 kg đến 70 kg nam - Trận 4
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Sơn Bạc Tiền Giang Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hoàng Việt Bảo Hà Tĩnh Thua
Diễn biến