Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Vovinam Sự kiện: Trên 75 kg đến 80 kg nam - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Điểu Trung Bình Dương Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Hải Lâm Nghệ An Thắng
Diễn biến