Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 60kg đến 65kg nam - Trận 118
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Huỳnh Văn Cường Đà Nẵng Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Lê Tấn Vũ Bình Định Thua
Diễn biến