Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nam - Đà Nẵng vs Công An nhân dân
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Văn Đức Đà Nẵng 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vũ Mạnh Hùng Công An Nhân Dân 0
Diễn biến