Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nam - Đồng Nai vs Hà Nội
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hoàng Minh Tuấn Đồng Nai 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Anh Tú TP Hà Nội 3
Diễn biến