Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nam - TP Hồ Chí Minh vs Quân đội
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vũ Đức Tuấn TP Hồ Chí Minh 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Văn Đức Quân Đội 1
Diễn biến