Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nữ - Hải Dương vs Bình Dương
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Mai Phương Hải Dương 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Huỳnh Tiểu Di Bình Dương 0
Diễn biến