Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nam - TP. Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Huỳnh Anh Tuấn TP Hồ Chí Minh WO
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Võ Hữu Quốc Đà Nẵng WO
Diễn biến