Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nam - Đà Nẵng vs Hải Phòng
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 09:30 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thành Nam Đà Nẵng 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Nhật Thành Hải Phòng 0
Diễn biến