Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nam - Đà Nẵng vs Hà Nội
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Văn Đức Đà Nẵng 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Anh Tú TP Hà Nội 3
Diễn biến