Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nam - Khánh Hòa vs TP Hồ Chí Minh
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Tuấn Quỳnh Khánh Hòa 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vũ Đức Tuấn TP Hồ Chí Minh 0
Diễn biến