Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 520kg nữ - Trận 7
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 11:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
BGI HCM
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Bàn Thị Vi Bắc Giang
Đàm Thị Bắc Bắc Giang
Hoàng Thị Giang Bắc Giang
Hoàng Thị Hải Vân Bắc Giang
Ngô Vũ Thị Hải Oanh Bắc Giang
Nguyễn Thị Anh Bắc Giang
Nông Thị Nguyện Bắc Giang
Phạm Thị Ngọc Trâm Bắc Giang
Phạm Thị Thanh Hoa Bắc Giang
Trần Thị Điềm Bắc Giang
Triệu Bàn Tuyết Nhi Bắc Giang
Triệu Thị Hiền Bắc Giang
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Thanh Huyền TP Hồ Chí Minh
Dương Nguyễn Thùy Tâm TP Hồ Chí Minh
Dương Thị Thanh Trúc TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Thị Kim Liên TP Hồ Chí Minh
Lạc Vịnh Hằng TP Hồ Chí Minh
Lâm Thanh Tuyền TP Hồ Chí Minh
Lưu Uyển Nhi TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Đoàn Thiên Kim TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hồng Nhiên TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Khánh Linh TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Phương Khánh TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Thanh Uyên TP Hồ Chí Minh
Diễn biến