Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 520kg nữ - Trận 10
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 12:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
HCM HBI
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Thanh Huyền TP Hồ Chí Minh
Dương Nguyễn Thùy Tâm TP Hồ Chí Minh
Dương Thị Thanh Trúc TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Thị Kim Liên TP Hồ Chí Minh
Lạc Vịnh Hằng TP Hồ Chí Minh
Lâm Thanh Tuyền TP Hồ Chí Minh
Lưu Uyển Nhi TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Đoàn Thiên Kim TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hồng Nhiên TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Khánh Linh TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Phương Khánh TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Thanh Uyên TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Ái Hòa Bình
Bùi Thị Bình Hòa Bình
Bùi Thị Đích Hòa Bình
Bùi Thị Ngoan Hòa Bình
Bùi Thị Niêm Hòa Bình
Bùi Thị Sạnh Hòa Bình
Bùi Thị Tập Hòa Bình
Bùi Thị Thêm Hòa Bình
Bùi Thị Thu Hòa Bình
Bùi Thị Xâm Hòa Bình
Diễn biến