Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 520kg nam - Trận 1
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
LSN BGI
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Dư Văn Trường Lạng Sơn
Hoàng Nhật Vũ Lạng Sơn
Hoàng Quốc Hoan Lạng Sơn
Hoàng Sơn Vũ Lạng Sơn
Hoàng Thế Anh Lạng Sơn
Hoàng Văn Huy Lạng Sơn
Lăng Tài Hoan Lạng Sơn
Lục Văn Đoàn Lạng Sơn
Lưu Văn Thái Lạng Sơn
Mạc Văn Sử Lạng Sơn
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Văn Thiện Bắc Giang
Dương Ngọc Lâm Bắc Giang
Giáp Văn Vinh Bắc Giang
Hoàng Thành Sơn Bắc Giang
Nguyễn Anh Tiến Bắc Giang
Nguyễn Văn Thắng Bắc Giang
Tô Minh Vương Bắc Giang
Triệu Quý Du Bắc Giang
Triệu Tiến Quân Bắc Giang
Triệu Văn Hiếu Bắc Giang
Diễn biến