Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 520kg nam - Trận 2
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
TNG HNO
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Công Xuân Trường Thái Nguyên
Đặng Văn Tuấn Thái Nguyên
Đinh Quốc Trung Thái Nguyên
Dương Thế Hiển Thái Nguyên
Hà Thành Lâm Thái Nguyên
Hà Văn Khởi Thái Nguyên
Hoàng Văn Khải Thái Nguyên
Lê Thế Duy Thái Nguyên
Lê Văn Hoàng Thái Nguyên
Lê Xuân Nam Thái Nguyên
Luân Quang Trung Thái Nguyên
Lục Văn Đoàn Thái Nguyên
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Ngọc Doãn TP Hà Nội
Đặng Ngọc Dương TP Hà Nội
Đinh Công Khánh TP Hà Nội
Đỗ Năng Huân TP Hà Nội
Hoàng Anh Khôi TP Hà Nội
Hoàng Tuấn Anh TP Hà Nội
Hoàng Xuân Vinh TP Hà Nội
Nguyễn Bá Vinh TP Hà Nội
Trần Việt Cường TP Hà Nội
Trịnh Văn Tùng TP Hà Nội
Vũ Xuân Du TP Hà Nội
Diễn biến