Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 520kg nam - Trận 3
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
LSN TNG
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Dư Văn Trường Lạng Sơn
Hoàng Nhật Vũ Lạng Sơn
Hoàng Quốc Hoan Lạng Sơn
Hoàng Sơn Vũ Lạng Sơn
Hoàng Thế Anh Lạng Sơn
Hoàng Văn Huy Lạng Sơn
Lăng Tài Hoan Lạng Sơn
Lục Văn Đoàn Lạng Sơn
Lưu Văn Thái Lạng Sơn
Mạc Văn Sử Lạng Sơn
Nguyễn Minh Phúc Lạng Sơn
Phạm Hùng Cường Lạng Sơn
Tên vận động viên Đoàn
Công Xuân Trường Thái Nguyên
Đặng Văn Tuấn Thái Nguyên
Đinh Quốc Trung Thái Nguyên
Dương Thế Hiển Thái Nguyên
Hà Thành Lâm Thái Nguyên
Hà Văn Khởi Thái Nguyên
Hoàng Văn Khải Thái Nguyên
Lê Thế Duy Thái Nguyên
Lê Văn Hoàng Thái Nguyên
Lê Xuân Nam Thái Nguyên
Luân Quang Trung Thái Nguyên
Lục Văn Đoàn Thái Nguyên
Diễn biến