Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 520kg nam - Bán kết 1
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 09:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
BGI HNO
  0
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Văn Thiện Bắc Giang
Dương Ngọc Lâm Bắc Giang
Giáp Văn Vinh Bắc Giang
Hoàng Thành Sơn Bắc Giang
Nguyễn Anh Tiến Bắc Giang
Nguyễn Văn Thắng Bắc Giang
Tô Minh Vương Bắc Giang
Triệu Quý Du Bắc Giang
Triệu Tiến Quân Bắc Giang
Triệu Văn Hiếu Bắc Giang
Vi Văn Đức Bắc Giang
Vi Văn Dũng Bắc Giang
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Ngọc Doãn TP Hà Nội
Đặng Ngọc Dương TP Hà Nội
Đinh Công Khánh TP Hà Nội
Đỗ Năng Huân TP Hà Nội
Hoàng Anh Khôi TP Hà Nội
Hoàng Tuấn Anh TP Hà Nội
Hoàng Xuân Vinh TP Hà Nội
Nguyễn Bá Vinh TP Hà Nội
Trần Việt Cường TP Hà Nội
Trịnh Văn Tùng TP Hà Nội
Vũ Xuân Du TP Hà Nội
Diễn biến