Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 21
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BCA QD
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Dương Văn Thiều Công An Nhân Dân
Nguyễn Tuấn Anh Công An Nhân Dân
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thanh Sơn Quân Đội
Nguyễn Viết Khang Quân Đội
Diễn biến