Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 22
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
LDG HNO
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Đình Hoàng Lâm Đồng
Trần Đình Mạnh Lâm Đồng
Tên vận động viên Đoàn
Lê Văn Tú TP Hà Nội
Nguyễn Chí Đức TP Hà Nội
Diễn biến