Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đôi nam - Trận 23
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QD BCA
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Kim Thuận Quân Đội
Trần Trung Tín Quân Đội
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Tiến Đạt Công An Nhân Dân
Phạm Văn Việt Công An Nhân Dân
Diễn biến