Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam - Hà Nội vs Đà Nẵng (Bán kết)
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 19:30 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
HNO DNG
3   0
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Anh Hoàng TP Hà Nội
Lê Đinh Đức TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thành Nam Đà Nẵng
Võ Hữu Quốc Đà Nẵng
Diễn biến