Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đôi nam - Quân Đội vs Hà Nội (Bán kết)
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 19:30 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
QD HNO
3   2
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thế Nghĩa Quân Đội
Nguyễn Đăng Hiêp Quân Đội
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Anh Tú TP Hà Nội
Nguyễn Văn Huấn TP Hà Nội
Diễn biến