Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đơn nam - Hà Nội vs Hà Nội (Bán kết 1)
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 19:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Anh Tú TP Hà Nội WO
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đinh Anh Hoàng TP Hà Nội WO
Diễn biến