Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 60kg đến 65kg nam - Trận 147
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 14:30 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Văn Sơn Thanh Hóa Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Huỳnh Văn Cường Đà Nẵng Thắng
Diễn biến