Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 52kg đến 56kg nữ - Trận 148
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 14:30 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Tuyết Mai An Giang Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đoàn Đăng Nguyên Bình Định Thua
Diễn biến