Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 09:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM
 
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước
Dương Đình Chung Quảng Ninh
Hà Văn Tiến Bình Phước
Lại Lý Huynh Bình Dương
Nguyễn Anh Đức Bình Dương
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh
Trần Hữu Bình Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn
Diễn biến