Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 480kg nữ - Trận 1
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
DLA BGI
2   1
Tên vận động viên Đoàn
H DUEL NIÊ DKĂM Đắk Lắk
H LAI MLÔ Đắk Lắk
H LUIT HDRUÊ Đắk Lắk
H NGAO NIÊ Đắk Lắk
H NGHIĂL Ê BAN Đắk Lắk
H NHEM NIÊ Đắk Lắk
H NIÊ Ê BAN Đắk Lắk
H RŨ Ê BAN Đắk Lắk
H SIÊM ADRƠNG Đắk Lắk
H YEN ÊUNG Đắk Lắk
NIÊ THỊ HƯƠNG Đắk Lắk
TRẦN XUÂN DIỄM Đắk Lắk
Tên vận động viên Đoàn
Bàn Thị Vi Bắc Giang
Đàm Thị Bắc Bắc Giang
Hoàng Thị Giang Bắc Giang
Hoàng Thị Hải Vân Bắc Giang
Ngô Vũ Thị Hải Oanh Bắc Giang
Nguyễn Thị Anh Bắc Giang
Nông Thị Nguyện Bắc Giang
Phạm Thị Ngọc Trâm Bắc Giang
Phạm Thị Thanh Hoa Bắc Giang
Trần Thị Điềm Bắc Giang
Triệu Bàn Tuyết Nhi Bắc Giang
Triệu Thị Hiền Bắc Giang
Diễn biến