Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 480kg nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 11:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
DLA LCI
2  
Tên vận động viên Đoàn
H DUEL NIÊ DKĂM Đắk Lắk
H LAI MLÔ Đắk Lắk
H LUIT HDRUÊ Đắk Lắk
H NGAO NIÊ Đắk Lắk
H NGHIĂL Ê BAN Đắk Lắk
H NHEM NIÊ Đắk Lắk
H NIÊ Ê BAN Đắk Lắk
H RŨ Ê BAN Đắk Lắk
H SIÊM ADRƠNG Đắk Lắk
H YEN ÊUNG Đắk Lắk
NIÊ THỊ HƯƠNG Đắk Lắk
TRẦN XUÂN DIỄM Đắk Lắk
Tên vận động viên Đoàn
Bàn Thị Lan Lào Cai
Hoàng Thị Kim Lào Cai
Lù Thị Hương Lào Cai
Lù Thị Sen Lào Cai
Lùng Thị Giang Lào Cai
Lý Thị Bình Lào Cai
Lý Thị Quý Lào Cai
Tẩn Thị Thủy Lào Cai
Triệu Thị Lan Lào Cai
Diễn biến