Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 510kg hỗn hợp nam nữ - Trận 2
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
KTU LSN
 
Tên vận động viên Đoàn
A Chi Kon Tum
A Đới Kon Tum
A Hải Kon Tum
A KLis Kon Tum
A Nguyệt Kon Tum
A PRốt Kon Tum
A Thiết Kon Tum
A Thứ Kon Tum
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Phạm Hoài Linh Lạng Sơn
Dư Văn Trường Lạng Sơn
Hà Thị Loan Lạng Sơn
Hoàng Nhật Vũ Lạng Sơn
Hoàng Quốc Hoan Lạng Sơn
Hoàng Sơn Vũ Lạng Sơn
Hoàng Thế Anh Lạng Sơn
Hoàng Thị Ngọc Lạng Sơn
Diễn biến